ฟรีจัดส่งด่วนในประเทศไทย ส่งฟรี ไม่ต้องใช้โค้ด ขั้นต่ำ 490 บาท

มาตรฐานในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ของSQINผ่านการขออนุญาตและจดแจ้งการผลิต กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุกตัว
และผลิตกับผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน มีนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางทำหน้าที่ในการวิจัยและคิดค้นสูตร
สินค้าผ่านการทดสอบความคงตัว มีการควบคุมการผลิตตามมาตรฐานสากล
ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยของสารสกัดทุกตัว ว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้หรือระคายเคือง
รวมถึงปลอดภัยในการใช้ระยะยาว ไม่ทิ้งสารตกค้างหรือเป็นอันตราย
ลูกค้าสามารถตรวจสอบเลขที่จดแจ้งได้ที่เว็บไซต์ของ องค์การอาหารและยา หรือ อย.
หรือดูในหน้ารายละเอียดสินค้าแต่ละตัว หรือสอบถาม สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. โทร 1556

 

 

 

มาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานที่เราเลือก (PCCA Laboratory Co.,Ltd)มาตรฐานเพื่อความมั่นใจ (Our Standard to make you confident) ของโรงงานผู้ผลิต
a. Good Manufacturing Practice (GMP)
b. ISO 9001:2008
c. Halal

 


การพัฒนาสูตร Formula Development

          คัดสรรส่วนผสมเฉพาะจากแหล่งผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสถาบันต่างๆ ว่ามีประสิทธิภาพดีที่สุด เพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย
บริษัทผู้ผลิตส่วนผสมที่เราเลือกใช้ ได้แก่ Mibelle Biochemistry ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, บริษัทRahn ประเทศสหรัฐอเมริกา, Laboratoires Serobiologiques ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น

          สิ่งที่ทาง บริษัท ฯ ตระหนักดีนั้นคือ การดำเนินธุรกิจภายใต้ Product Liabilities Laws (PL Laws) ซึ่งจะส่งผลโดยตรงหากผู้บริโภค
          เกิดปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ โดยวัตถุดิบทุกตัวที่ใช้ในการผลิตจะต้องมีเอกสารต่างๆ เหล่านี้แนบมา ได้แก่เพื่อเก็บเป็น Product Information File (PIF) ในกรณีที่หากผู้บริโภคมีปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ สามารถที่จะสอบกลับได้ทันทีว่า การใช้ผลิตภัณฑ์นี้นั้นไม่ก่อให้เกิดการแพ้ หรืออันตรายต่อผู้บริโภค เนื่องจากส่วนประกอบนั้นได้ทำการตรวจสอบมาแล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจริง ยกเว้นการแพ้ส่วนบุคคล

          Certification of Analysis (COA)
          Material Safety Data Sheet (MSDS)
          Raw Material Specification

การทดสอบผลิตภัณฑ์ (Products Evaluation)

          การทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องสำคัญรองลงมาจากประสิทธิภาพของสินค้า เนื่องจากเมื่อสินค้าออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องไปอยู่ในสภาวะที่ต่างกันไป ดังนั้นการทดสอบผลิตภัณฑ์ จะทดสอบในด้านต่างๆ กันไปไม่ว่าจะเป็น การทดสอบทางด้านอายุของสินค้า (Product Shelf Life) ประสิทธิภาพ (Product Efficacy) และความปลอดภัย (Product Safety) ของสินค้า ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานทั่วโลกดังกล่าว และให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ควบคุมในแต่ละประเทศ ซึ่งขั้นตอนในการทดสอบผลิตภัณฑ์ จะใช้การทดสอบ เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ความชื้นและแสงแดด ตลอดจนกระบวนการ Oxidation เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเมื่อสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคแล้วจะคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพอันสูงสุด

การผลิต (Production)

          ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต ตลอดจนอุปกรณ์ทันสมัย ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ผลิตภัณฑ์ บำรุงผิวที่ผลิตนั้นมีเนื้อสัมผัสที่ดี บางเบา เหมาะกับสภาพอากาศในประเทศไทย